Yến Sào Mekong

Hiển thị kết quả duy nhất

Khuyến mại
Tổ yến thành phẩm 100g

In stock / Shipping Available

Tổ Yến Thành Phẩm là loại tổ yến đã được lấy sạch lông và các chất bẩn, có trọng lượng từ 5-10g trong một tổ, tổ yến có màu hơi ngã vàng.

Giá gốc là: 4,600,000₫.Giá hiện tại là: 3,300,000₫.
Khuyến mại
Tổ yến thành phẩm 50g

còn 5 hàng / Shipping Available

Tổ Yến Thành Phẩm là loại tổ yến đã được lấy sạch lông và các chất bẩn, có trọng lượng từ 5-10g trong một tổ, tổ yến có màu hơi ngã vàng.

Giá gốc là: 2,300,000₫.Giá hiện tại là: 1,650,000₫.
Khuyến mại
Tổ Yến Thô 100g

In stock / Shipping Available

Tổ Yến Thô là loại tổ yên còn nguyên tổ, còn nguyên lông trong tổ, có trọng lượng từ 5-10g trong một tổ, tổ yến có màu hơi ngã vàng.

Giá gốc là: 3,200,000₫.Giá hiện tại là: 2,200,000₫.
Khuyến mại
Tổ Yến Thô 50g

In stock / Shipping Available

Giá gốc là: 1,600,000₫.Giá hiện tại là: 1,100,000₫.